Notāru saraksts Vidzemē

Reģions Pilsēta Adrese Vārds Uzvārds E-pasta adrese Tālrunis
Alūksnes novads Alūksne Lielā Ezera iela 1-2 Mārīte Rateniece Marite.Rateniece@LatvijasNotars.lv +37164321798
Cēsu novads Cēsis Uzvaras bulvāris 12 Rūta Ķēniņa Ruta.Kenina@LatvijasNotars.lv +37164122103
Cēsu novads Cēsis Uzvaras bulvāris 4 Gunta Zvirgzdiņa Gunta.Zvirgzdina@LatvijasNotars.lv +37164122821
Gulbenes novads Gulbene Ābeļu iela 1-3 Baiba Jaunbērziņa Baiba.Jaunberzina@LatvijasNotars.lv +37164472024
Jūrmala Jūrmala Jomas iela 17 Renāte Rone Renate.Rone@LatvijasNotars.lv +37167761047
Jūrmala Jūrmala Jomas iela 30 Santa Terjohina Santa.Terjohina@LatvijasNotars.lv +37167760356
Limbažu novads Limbaži Rīgas iela 16 Dace Ozoliņa Dace.Ozolina@LatvijasNotars.lv +37164070222 +37126458890
Madonas novads Madona Poruka iela 1 Jānis Brants Janis.Brants@LatvijasNotars.lv +37164821216
Madonas novads Madona Tirgus iela 4 Zita Dombrovska Zita.Dombrovska@LatvijasNotars.lv +37164807098
Ogres novads Ogre Ceriņu iela 14 Baiba Dambe Baiba.Dambe@LatvijasNotars.lv +37165024274
Ogres novads Ogre Tirgoņu iela 3 Marta Zeile-Trijeca Marta.Zeile.Trijeca@LatvijasNotars.lv +37165020303
Siguldas novads Salaspils Rīgas iela 30 Iveta Lūse Iveta.Luse@LatvijasNotars.lv +37167941208 +37128381264
Siguldas novads Sigulda Kr. Valdemāra iela 1A Inga Dreimane Inga.Dreimane@LatvijasNotars.lv +37167973122 +37129466582
Valkas novads Valka Rīgas iela 3-7 Iluta Sauliete Iluta.Sauliete@LatvijasNotars.lv +37120228844 +37164725022
Valmiera Valmiera Garā iela 7-202 Aina Zvidriņa Aina.Zvidrina@LatvijasNotars.lv +37164222310 +37126577766
Valmiera Valmiera Rīgas iela 9-4 Ineta Nīlandere Ineta.Nilandere@LatvijasNotars.lv +37164222273

Bāriņtiesas

Alojas pilsētas bāriņtiesa Aloja Rīgas ielā 4, Aloja, Alojas novads Antra Ozola antraozola55@inbox.lv; 26155329
Braslavas pagasts Braslavas pagasta pārvaldē, „Kalnāres” Lauma Meldere 64031005, 29294759
Brīvzemnieku pagasts Brīvzemnieku pagasta pārvaldē , Puikule „Sabiedriskais centrs” Aivars Peips 64031002
Staicele pilsētas bāriņtiesa Staicele Staiceles pilsētas pārvaldē, Staiceles Dienas aprūpes centrā, Parka ielā 2 Laila Līsmane lailalismane@inbox.lv; 64035404
Jaunalūksnes pagasts Jaunalūksnes pagasts Gunta Vanaga barintiesa@aluksne.lv; 29214599
Veclaicenes pagasts Veclaicenes pagasts Santa Eislere 26595113
Jaunlaicenes pagasts Jaunlaicenes pagasts Santa Eislere 26595113
Ziemera pagasts Ziemera pagasts Santa Eislere 26595113
Jaunannas pagasts Jaunannas pagasts Elita Jansone 29153516
Malienas pagasts Malienas pagasts Elita Jansone 29153516
Mālupes pagasts Mālupes pagasts Elita Jansone 29153516
Annas pagasts Annas pagasts Elita Jansone 29153516
Pededzes pagasts Pededzes pagasts Ilze Pņova 26536797
Mārkalnes pagasts Mārkalnes pagasts Ilze Pņova 26536797
Liepnas pagasts Liepnas pagasts Ilze Pņova 26536797
Ilzenes pagasts Ilzenes pagasts Daiga Rence 26427655
Zeltiņu pagasts Zeltiņu pagasts Daiga Rence 26427655
Alsviķu pagasts Alsviķu pagasts Daiga Rence 26427655
Kalncempju pagasts Kalncempju pagasts Daiga Rence 26427655
Amatas pagasts Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pagasts, Amatas novads, LV – 4141 Zita ŠČEGLOVA amata.barintiesa@inbox.lv; 64116025, 26483649
Zaubes pagasts Zaubes pagasta pārvaldes ēkā Alla MEDVEDJEVA 64116022, 26605845
Nītaures pagasts Nītaures pagasta pārvaldes ēkā Alla MEDVEDJEVA 64164319, 26605845
Skujenes pagasts Skujenes pagasta pārvaldes ēkā Alla MEDVEDJEVA 64125819, 26605845
Drabešu pagasts Drabešu pagastā Amatas novada domes ēkā “Ausmās” Maija ŽĪGURE 64127937, 26133952
Apes pilsētas bāriņtiesa Ape Apes pilsētā, Stacijas iela 2 Dace Silauniece ape.tiesa@ape.lv; 20243010, 64307214
Trapenes pagasts Trapenes pagastā-pagasta pārvaldes telpās Dace Silauniece 64324204, 20243010
Virešu pagasts Virešu pagastā-pagasta pārvaldes telpās Dace Silauniece 64381082, 20243010
Gaujienas pagasts Gaujienas pagastā-Gaujienas tautas nama ēkā Dace Silauniece 64381602, 20243010
Ādažu pagasts Gaujas iela 33a, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Jānis Krasikovs adazu-barintiesa@inbox.lv; 67997246
Babītes pagasts Piņķos Centra iela 4, Babītes pagastā Ilze Barisa ilze.barisa@babite.lv; , barintiesa@babite.lv; 67914647, 26513837
Salas pagasts “Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pagastā Vanda Kaņepe vanda.kanepe@babite.lv; 67147158, 28676338