Notāru saraksts Kurzemē

Reģions Pilsēta Adrese Vārds Uzvārds E-pasta adrese Tālrunis
Kuldīgas novads Kuldīga Pilsētas laukums 4 Irīna Birzniece Irina.Birzniece@LatvijasNotars.lv +37163322471
Kuldīgas novads Kuldīga Pilsētas laukums 4, 201.telpa Agris Jaunpujēns Agris.Jaunpujens@LatvijasNotars.lv +37163322304 +37125130484
Liepāja Liepāja Graudu iela 27/29 Baiba Spirģe Baiba.Spirge@latvijasnotars.lv +37163426976
Liepāja Liepāja Graudu iela 50 Milda Ancāne Milda.Ancane@LatvijasNotars.lv +37163426062
Liepāja Liepāja Jūras iela 12 Aija Burbecka Aija.Burbecka@LatvijasNotars.lv +37163429279
Liepāja Liepāja Pasta iela 4 Jevgenija Jaunģelže Jevgenija.Jaungelze@LatvijasNotars.lv +37163420703
Liepāja Liepāja Pasta iela 7a Larisa Medvedeva Larisa.Medvedeva@LatvijasNotars.lv +37163423052
Liepāja Liepāja Zivju iela 3, 233. kabinets Vineta Novicka Vineta.Novicka@LatvijasNotars.lv +37163422362
Saldus novads Saldus Striķu iela 12 Baiba Skreba Baiba.Skreba@LatvijasNotars.lv +37163822457
Talsu novads Talsi Kareivju iela 8 Indulis Šermukšnis Indulis.Sermuksnis@LatvijasNotars.lv +37163224644 +37127845501
Talsu novads Talsi Lielā iela 4 Inguna Bakanauska Inguna.Bakanauska@LatvijasNotars.lv +37127079390 +37163223700
Ventspils Ventspils Kuldīgas iela 26 Liene Grāvīte Liene.Gravite@LatvijasNotars.lv +37163633083
Ventspils Ventspils Kuldīgas iela 27 Monika Laiviņa-Laiveniece Monika.Laivina.Laiveniece@LatvijasNotars.lv +37163622139
Ventspils Ventspils Užavas iela 8 (1.stāvs, pretī pasu daļai) Gija Zablovska Gija.Zablovska@LatvijasNotars.lv +37163624477

 

Bāriņtiesas

Aizputes pilsētas bāriņtiesa Aizpute Atmodas iela 19, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456 Tamāra Jaure lasma@aizpute.lv;  ,  63459146
Cīravas „Gaismas”, Cīrava, Aizputes novads, LV-3453 Indra Šmite padome@cirava.lv; 63449975
Kalvenes Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pagasts, Aizputes novads, LV-3443 Lolita Mazdrēvica inta.leimane@inbox.lv;   28235147
Kazdangas Ķiršu gatve 1, Kazdanga, Aizputes novads,  LV-3457 Dzintra Kļaviņa padome@kazdanga.lv;  63449808
Alsungas Pils 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 Dina Kaminska barintiesa@alsunga.lv; 63351502
Brocēnu pilsētas bāriņtiesa Brocēni Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851 Sanita Kravza sanita.kravza@broceni.lv; 29423289
Gaiķu pagasts „Tautas nams”, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads,   LV 3873 Aija Siliņa aija.silina@broceni.lv;  28,680,605
 Remtes pagasts „Kantora ēka”, Remtes pagasts, Brocēnu novads, LV 3871 Kristīne Šampiņa treimane@inbox.lv;  20,275,457
 Blīdenes pagasts „Ievas”, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, LV 3852 Laima Bula laimabula@inbox.lv;  63865493

20285086

Dundagas pagasts Pils  iela 5 – 1, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Daina Dēvita daina.devita@dundaga.lv; 63237854
Durbes pilsētas bāriņtiesa Durbe Skolas iela 3, Durbe, Liepājas raj., LV-3440 Ināra  Kaire barintiesa@durbe.lv; 26529699, 63451962
Grobiņas pilsētas bāriņtiesa Grobiņa Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430 Maija /Egita Kuduma/ Mazure-Mago barintiesa@grobinasnovads.lv; 63497960
Kuldīgas pilsētas bāriņtiesa Kuldīga Kuldīga, Baznīcas iela 9, LV-3301 barintiesa@kuldiga.lv;  63322233;  63350144
Mērsraga pagasts Lielā ielā 53, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Mērsraga novads, LV-3284 Ligita Šuca barintiesa@mersrags.lv; 63237709
Nīcas pagasts Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473 Iveta Jākobsone tiesa@nica.lv; 63489499
Pāvilostas pilsētas bāriņtiesa Pāvilosta Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466 Santa /Ilze Ansone/Janvare barintiesa@pavilosta.lv; 63484565
Vērgales pagasts “Pagastmāja” Vērgales pagasts, Pāvilostas novads  LV-3463 Ilze /Santa Janvare/ Ansone barintiesa@pavilosta.lv; 63490991
Priekules pilsētas bāriņtiesa Priekule Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434 Olga/Iveta Niedola/Kalneniece barintiesa@priekulesnovads.lv; 63461240 , 26661510
Rojas pagasts Zvejnieku ielā 3, Roja, Rojas pagasts, Rojas novads, Talsu rajons LV-3264 Jānis Pāvuliņš barintiesaroja2@inbox.lv; 63269173, 63237703, 26496044
Rucavas pagasts “Pagastmāja”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV – 3477 Sanita Cepleniece sanita.cepleniece@inbox.lv; , sanita.cepleniece@rucava.lv; 25904979
Ezeres pagasts barintiesa@saldus.lv; 63,807,284
Jaunauces pagasts barintiesa@saldus.lv; 63,807,284
Jaunlutriņu pagasts barintiesa@saldus.lv; 63,807,284
Kursīšu pagasts barintiesa@saldus.lv; 63,807,284
Lutriņu pagasts barintiesa@saldus.lv; 63,807,284
Nīgrandes pagasts barintiesa@saldus.lv; 63,807,284
Novadnieku pagasts barintiesa@saldus.lv; 63,807,284
Pampāļu pagasts barintiesa@saldus.lv; 63,807,284
Rubas pagasts barintiesa@saldus.lv; 63,807,284
Saldus pagasts barintiesa@saldus.lv; 63,807,284
Šķēdes pagasts barintiesa@saldus.lv; 63,807,284
Vadakstes pagasts barintiesa@saldus.lv; 63,807,284
Zaņas pagasts barintiesa@saldus.lv; 63,807,284
Zirņu pagasts barintiesa@saldus.lv; 63,807,284
Zvārdes pagasts barintiesa@saldus.lv; 63,807,284
Skrundas pilsētas bāriņtiesa Skrunda Kalēju iela 6, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 Antra  Eisaka barintiesa@skrunda.lv; , antra.eisaka@skrunda.lv; +371 63331298, mob.tālr. 26665663
Nīkrāces pagasts Nīkrāces pagasta pakalpojumu pārvalde Ilona Rītiņa ilona.ritina@inbox.lv;  63354555, 26665663
Rudbāržu pagasts Rudbāržu pagasta pakalpojumu pārvalde Aija Vanaga vanagaija@inbox.lv;  63300809, 22008707
Raņķu pagasts Raņķu pagasta pakalpojumu pārvalde Anna Leilone Leilone aniite@delfi.lv;  63354352, 29120388
Laidzes pagasts Laidzes pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Laidzes pagasts, Talsu novads Dace Vakermane dace.vakermane@talsi.lv;  63232118, 26546812
Lībagu pagasts Lībagu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Mundigciems, Talsu novads Tabita  Ēce tabita.ece@talsi.lv; 63237872, 29285457
Stendes pilsētas bāriņtiesa Stende Stendes pilsētas pārvalde, Dumpīšu iela 3, Stende, Talsu novads Tabita  Ēce tabita.ece@talsi.lv; 63237872, 29285457
Sabiles pilsētas bāriņtiesa Sabile Sabiles pilsētas pārvalde, Pilskalna iela 6, Sabile, Talsu novads Tatjana Nolendorfa tatjana.nolendorfa@talsi.lv; 63232147, 29401182
Laucienes pagasts Laucienes pagasta pārvalde, Pagastmāja”, Laucienes pagasts, Talsu novads Dace Spade dace.spade@talsi.lv; 63237671, 29464059
Valdemārpils pilsētas bāriņtiesa Valdemārpils Valdemārpils pilsētas pārvalde, Raiņa iela 16, Valdemārpils, Talsu novads Inese Dragūne inese.dragune@talsi.lv; 63237731, 27844695
Lubes pagasts Lubes pagasta pārvalde, „Sniedzes”, Anuži, Lubes pagasts, Talsu novads Inese Dragūne inese.dragune@talsi.lv; 63237731, 27844695
Virbu pagasts Virbu pagasta pārvalde, „Padomes ēka”, Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads Sarmīte Oše sarmiteoshe@inbox.lv; 63291457
Strazdes pagasts Strazdes pagasta pārvalde, „Strazdes muiža”, Strazde, Strazdes pagasts, Talsu novads Zane Niķe nikez@inbox.lv; 63254889
Vandzenes pagasts Vandzenes pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Vandzenes pagasts, Talsu novads Linda Jansone linjan@inbox.lv; 63225478
 Valdgales pagasts Valdgales pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Valdgales pagasts, Talsu novads Iveta Bruzgule iveta.bruzgule@talsi.lv; 63291252
 Īves pagasts Īves pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Tiņģere, Īves pagasts, Talsu novads Aiva Štube aivens63@inbox.lv; 28675819
Vaiņodes pagasts Raiņa iela 23a, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435 Gunta Varnovska vainodes.barintiesa@inbox.lv; 63484916
Embūtes pagasts Uzvaras iela 6 Vībiņi, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads Daiga Minka vainodes.barintiesa@inbox.lv; 63484916
Tārgales pagasts „Dzintarkalni”, Tārgale, Ventspils novads, LV-3621 Sandra Jurcika barintiesat@inbox.lv; 63620507, 28675879
Vārves pagasts Vārves pagasta pārvalde, Skolas 1, Ventava, Vārves pagasts Ingrīda Jansone barintiesat@inbox.lv; 27805995
Ziru pagasts Ziru pagasta pārvalde, Saulgrieži, Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 Ingrīda Jansone barintiesat@inbox.lv; 27805995
Zlēku pagasts Zlēku pagasta pārvalde, “Pūcītes”, Zlēku ciems, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617 Sanita Lāce barintiesat@inbox.lv; 27818004
Užavas pagasts Užavas pagasta pārvalde, Avoti, Užava, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 Laima Erliha- Štranka barintiesat@inbox.lv; 636 30545, 28371752
Jūrkalnes pagasts Jūrkalnes pagasta pārvalde, Krasti, Jūrkalne, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 Rudīte Rudbaha barintiesat@inbox.lv; 20235024
Piltenes pilsētas bāriņtiesa Piltene Piltenes pilsētas pārvalde, Lielā iela 28, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 Kristīne Krilovska barintiesat@inbox.lv; 26695079
Popes pagasts  Popes pagasta pārvalde, Pagastmāja, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 Ingrīda Girvaite barintiesat@inbox.lv; 26488971
Puzes pagasts Puzes pagasta pārvalde, Valde, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613  Ingrīda Girvaite barintiesat@inbox.lv; 26488971
Ugāles pagasts Ugāles pagasta pārvalde, Pagasta nams, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 Kitija Goldmane barintiesat@inbox.lv; 26693829
Usmas pagasts Usmas pagasta pārvalde, Auseklīši, Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 Andra Auza barintiesat@inbox.lv; 27831979
Ances pagasts Ances pagasta pārvalde, Ausmas, Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 Una Teibe barintiesat@inbox.lv; 27867120