Kā kļūt par brīvprātīgo?

Iespēja līdzdarboties valsts veidošanas procesā ir ikvienam sabiedrības pārstāvim. Tomēr lielākas iespējas ietekmēt lēmumu sagatavošanas procesu ir aktīvākajiem iedzīvotājiem, kuri ir apvienojušies, lai aizstāvētu savas intereses un izteiktu viedokli.

Tiek rīkota informatīva tikšanās trešdien, 19.novembrī plkst.16.00, APPL koordinācijas centrā Skolas ielā 11, Rīga (viesnīcas „Laine” 2.stāvā).
Ierašanās iepriekš piesakoties pa tālr. 20732777 vai rakstot epastā uz briviba@atvertaparvaldiba.lv
Ierodoties, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, kas tiks uzrādīts, nākot iekšā.