Category: Dokumenti

0

ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija 1948.g.

Preambula Ievērodama, ka visiem cilvēku sabiedrības locekļiem piemītošās pašcieņas un viņu vienlīdzīgu un neatņemamu tiesību atzīšana ir brīvības, taisnīguma un vispārēja miera pamats, un ievērodama, ka cilvēktiesību necienīšana un nicināšana noved pie barbariskiem aktiem,...